โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลจักราช

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 กองการศึกษาฯ อบต.จักราช ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลจักราช โดย นายวศิน จิรวัฒธิติ นายก อบต.จักราช เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนบ้านหนองบัวกลาง ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลจักราช ร่วมโครงการ โดยวิทยากร นายอรุณ โพธิ์นอก(ประธานชมรมนักดนตรีจังหวัดนครราชสีมา) และคณะมโหรีบ้านหนองบัวกลาง นำทีมโดย นายแฉล้ม อาศัยไร่(หัวหน้าวง) ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา