โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ. ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

วันที่ 20 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ. ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี พ.อ.ท. สมพงษ์ หมั่นสาน ปลัดอาวุโสอำเภอจักราช ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบลจักราช ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช