ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดให้ งดรับ ของขวัญ ในทุกเทศกาล

นายวศิน จิรวัฒธิติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช นำคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย NO GIFT POLICY "งดให้ งดรับ ของขวัญ" เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน

ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ ไม่รับของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

21 ม.ค. 65 | รับชม : 36 ครั้ง