• 1682998803-.png

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชนตำบลจักราช อายุ 12 -25 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช

 • 019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัส.pdf

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

 • 546999.jpg

  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมรักษาประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566

 • .pdf

  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.จักราช ประจำปี 2565

 • no.PNG

  ประกาศองค์กการบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง นโยบาย No Gift Policy งดให้ งดรับ ของขวัญ ในทุกเทศกาล

 • FFDCF8F8-C557-4E14-993C-4466B36FE95A.jpg

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

 • 1355220221226044805_page-0001.jpg

  ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566

 • 1675236790-.jpg

  ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช

 • 1675236781-.jpg

  ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช

 • Yellow & Black Modern Company Profile Presentation.jpg

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่องรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูข่าวทั้งหมด

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ดูคำสั่งทั้งหมด