โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ เทศบาลตำบลเสิงสาง อ.เสิงสาง และองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565