ต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

วันที่ 22 กันยายน 2565 ให้การต้อนรับนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เนื่องในโอกาศลงพื้นที่อ่างลำฉมวก บ้านโคกซาด หมู่ที่ 6 ตำบลจักราช ในการนี้มีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอจักราช นำหัวหน้าส่วนราชการ นายกฯ คณะผู้บริหาร และพนักงาน อบต.จักราช กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน อสมและประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ สวนสาธารณะอ่างลำฉมวก