โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นางเล็ก จันละออ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน สุนัข-แมว เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อไวรัสในสัตว์เลี้ยง และเพื่อป้องกันอันตรายจากสุนัขกัด โดยมีผู้นำหมู่บ้านให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี