โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ถวายเทียน พร้อมทั้งสังฆทาน ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา