กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ