โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เพื่อฝึกอบรมและปฏิบัติให้ความรู้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ