คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช     ครั้ง วันที่
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.     ครั้ง วันที่
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2556 (30 ม.ค.2555) ดาวน์โหลด 0.12 MB 66 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2556 (23 เม.ย.2556) ดาวน์โหลด 0.14 MB 64 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 (25 เม.ย.2556) ดาวน์โหลด 0.14 MB 60 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2556 (27 พ.ค.2556) ดาวน์โหลด 0.14 MB 320 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2556 (3 มิ.ย.2556) ดาวน์โหลด 0.14 MB 66 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 6/2556 (12 มิ.ย.2556) ดาวน์โหลด 0.13 MB 60 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2556 (12 ก.ค.2556) ดาวน์โหลด 0.13 MB 75 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 8/2556 (2 ส.ค.2556) ดาวน์โหลด 0.14 MB 62 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2556 (9 ส.ค.2556) ดาวน์โหลด 0.14 MB 76 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 10/2556 (16 ส.ค.2556) ดาวน์โหลด 0.14 MB 185 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 11/2556 (10 ก.ย.2556) ดาวน์โหลด 0.13 MB 59 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 12/2556 (13 ก.ย.2556) ดาวน์โหลด 0.15 MB 70 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 13/2556 (8 ต.ค.2556) ดาวน์โหลด 0.13 MB 185 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2557 (12 พ.ค.2557) ดาวน์โหลด 0.13 MB 63 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 8/2557 (20 พ.ค.2557) ดาวน์โหลด 0.13 MB 57 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2557 (4 มิ.ย.2557) ดาวน์โหลด 0.13 MB 72 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมสภา อบต.     ครั้ง วันที่
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2556 (14 ก.พ.2556) ดาวน์โหลด 0.22 MB 58 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2556 (12 มิ.ย.2556) ดาวน์โหลด 0.21 MB 985 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2556 (9 ส.ค.2556) ดาวน์โหลด 0.33 MB 130 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2556 (1 พ.ย.2556) ดาวน์โหลด 0.27 MB 125 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2557 (11 ก.พ.2557) ดาวน์โหลด 0.19 MB 95 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2557 (14 มี.ค.2557) ดาวน์โหลด 0.17 MB 115 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2557 (13 มิ.ย.2557) ดาวน์โหลด 0.54 MB 112 18 ต.ค. 63
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 (28 มิ.ย.2562) ดาวน์โหลด 1.31 MB 132 12 พ.ย 63
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 (5 ส.ค.2562) ดาวน์โหลด 1.69 MB 165 12 พ.ย 63
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 (15 ส.ค.2562) ดาวน์โหลด 1.23 MB 138 12 พ.ย 63
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562 (15 พ.ย.2562) ดาวน์โหลด 0.82 MB 142 12 พ.ย 63