บริการผ่านระบบออนไลน์

บริการระบบจองคิวรับบริการออนไลน์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
บริการรับชำระภาษีออนไลน์

         สอบถามรายละเอียดการให้บริการชำระภาษีออนไลน์ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
Facebook : จักราช อบต จักราช เมืองน่าอยู่

หมายเลขโทรศัพท์ 044-399824
 

ขั้นตอนการชำระภาษี
องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช จะจัดส่งหนังสือแจ้งยอดการชำระภาษีให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
นำใบแจ้งยอดการชำระภาษี ที่มีรหัส Barcode ชำระผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ชำระ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
2. ชำระที่เคาร์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
3. ชำระผ่านตู้ ATM
4. ชำระผ่าน internet Banking
5. ชำระผ่าน Mobile Banking

หมายเหตุ : หากเกินกำหนดชำระ สามารถชำระได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เท่านั้น
ตัวอย่างแบบฟอร์มชำระภาษี <--คลิ๊กที่นี่

สามารถชำระภาษีได้ที่หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา
บัญชีเลขที่ 3016095521
ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน