ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-56 สายทางหลวง 226-โนนงิ้ว ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา

9 ธ.ค. 65 | รับชม : 20 ครั้ง