ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาค

17 ม.ค. 66 | รับชม : 18 ครั้ง