ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

14 ก.พ. 66 | รับชม : 17 ครั้ง