ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

13 มี.ค. 66 | รับชม : 23 ครั้ง