ประกาศองค์กการบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง นโยบาย No Gift Policy งดให้ งดรับ ของขวัญ ในทุกเทศกาล

นายวศิน จิรวัฒธิติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช นำคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย NO GIFT POLICY "งดให้ งดรับ ของขวัญ" เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน
 

 
21 ธ.ค. 65 | รับชม : 125 ครั้ง