ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก "โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปี 2566"30 มี.ค. 66 | รับชม : 32 ครั้ง