ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชนตำบลจักราช อายุ 12 -25 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช

2 พ.ค. 66 | รับชม : 6 ครั้ง