ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-23 แยกถนน (สายทางหลวง 226-บ้านตะ

19 มิ.ย. 66 | รับชม : 18 ครั้ง