ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-23 แยกถนน (สายทางหลวง 226-บ้านตะกุดเครือปลอก)-ฝายหนองจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

22 มิ.ย. 66 | รับชม : 15 ครั้ง