ประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา จะนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการ
หรือเป็นที่นิยมของประชาชน ประเภทรถยนตืที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 
หมวดอักษร งจ จำนวน 301 หมายเลข ออกประมูลเป็นการทั่วไป 
โดยวิธีเสนอราคาทางอินเตอร์เน็ต WWW.tabienrod.com 
โดยสามารถลงทะเบียนประมูลเสนอราคาได้ตั้งแต่วันนี้และปิดการเสนอราคาในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น26 ก.ค. 66 | รับชม : 24 ครั้ง