การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชาบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 - รับชม : 60 ครั้ง