ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายโนนกลาง ซอย 2 บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ที่ 3 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา