ทำเนียบฝ่ายสภา

 นาย
สมาสชิกสภา อบต.จักราช หมู่ 1
 นาย
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ 1