โครงการวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2563

 

                                     วันเด็กแห่งชาติปี 2563

                    คำขวัญวันเด็กของ นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ  จันทร์โอชา 

             "เด็กไทยยุคใหม่  รู้รักสามัคคี  รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

วนเดก63 ๒๐๐๑๑๔ 0256

 

วนเดก63 ๒๐๐๑๑๔ 0232

 

วนเดก63 ๒๐๐๑๑๔ 0221

 

วนเดก63 ๒๐๐๑๑๔ 0220

 

วนเดก63 ๒๐๐๑๑๔ 0198

 

วนเดก63 ๒๐๐๑๑๔ 0192