ติดต่อ อบต.

v9

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช

อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  

 45  หมู่ 2  ตำบลจักราช  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  30230

โทรศัพท์  044-399824   โทรสาร  044-339824