แสดง #
ชื่อ วันเผยแพร่
โครงการการแก่อย่างมีค่าชราอย่างมีสุข กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ 26 เมษายน 2564
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนมีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนมกราคม 2564 28 มกราคม 2564
เว็ปไซต์ใหม่ อบต.จักราช. 27 พฤศจิกายน 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนตำบลอื่นมาดำรงตำแหน่งสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช 02 ตุลาคม 2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563" 29 กันยายน 2563
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (21กันยายน2563) 21 กันยายน 2563
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน 2563 15 กันยายน 2563
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (2 กันยายน 2563) 02 กันยายน 2563
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนสิงหาคม 2563 27 สิงหาคม 2563